tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirBize Sorun

İthalat Ön İzne Tabi Malların Listeleri Hakkında

Ülkeler, milli güvenlik kaygısıyla bazı iç düzenlemeler oluşturmaktadır. Ticari alanda kanunlarla ya da uluslararası anlaşmalarla bazı malların bedelsiz olarak ithalatı yasaklanmıştır. İthalatı ön izne tabi olan mallar, yetkili makamların izniyle ticarete konu olabilir. İthalat ve ihracatı( Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü’ne ilişkin birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler; ikinci, üçüncü, dördüncü ve onuncu cetvelleri kapsamaktadır.

İkinci cetvelde; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın onayıyla ithalatına izin verilen mallar,

Üçüncü cetvelde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın onayıyla ithal edilebilecek mallar,

Dördüncü cetvel; ithalatı ön izne tabi mallar,

Onuncu cetvel ise; ithalatı yasak olan malların listesi olarak düzenlenmiştir.

Değişiklikle, bahsi geçen cetvellerdeki listeler güncellenmiştir. Listelerde yer alan bazı ürünlerle ilgili değişiklikler sadeleştirmeyi kapsarken, bazıları da listeye konu olan ürün sayısı arttırılarak detaylandırılmıştır. Bazı listelerdeki ürünlerde birleştirilerek yeniden düzenleme işlemine tabi tutulmuştur.

Değişiklik sonrası, Bakanlıklar tarafından ithalatı ön izne tabi tutulan ürünler de listelere eklenmiştir. Konuyla ilgili listenin güncel hali aşağıdaki gibidir:

• İş (yapı) iskeleleri, Çalışma Bakanlığı tarafından ithalatı ön izne tabi mallar listesine alınmıştır.

• Bazı cetvellerde yer alan aynı sınıftaki ürünlerin detaylandırılması kapsamında, ithalatı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iznine tabi olan malların çerçevesi daha da genişletilmiştir. Bu bağlamda eski tüzükte 4 olan ürün sayısı, yapılan değişiklikle 39 olarak güncellenmiştir.

• Enerji Bakanlığı’nın ithalatı ön izne bağlı ürünler listesi eski tüzükte yoktu ancak yapılan değişiklikle yeni, tüzükte yerini aldı.

• Eski tüzükte sayısı 1 olan ithalatı yasak mallar, yeni tüzükte 15 oldu. Sınıflandırılan ürünlerin kendi içinde detaylandırılmasıyla ithali yasak olan malların sayısı daha da arttı.

• İthalatı yasak olan malların detaylandırılmasında öne çıkan ürünlerde şu şekildedir:

    - Elektronik sigara ve nargile, nikotin içerikli kartuş ile bu kartuşların kullandığı alet ve aparatlar ile dolumunda kullanılan likitler,

    - GDO, GDO içerikli katkı ve gıda maddeleri,

    - ISPM-15 işareti bulunmayan ahşap ambalaj malzemeleri,

    - Listede uzun bir sıralamaya konu olan bitki ve bitkisel içerikli ürünler.