tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir



Bize Sorun

İhracatçılar Birliği Üyelik Belgesi Nasıl Alınır

İhracatçılar Birlikleri; ihracat faaliyeti gerçekleştirmek isteyen işletmeleri bir çatı altında toplayarak, ticari işlemleri geliştirme konusunda hizmetlerin işbirliği içinde yürütülmesini sağlayan topluluklardır. Bu topluluklarda faaliyet göstermek için önce üye olmak gerekir. Üyelik içinse belirli prosedürlerin yerine getirilmesi şart koşulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne bağlı şekilde faaliyet gösteren birliklere kayıt yaptıran firmalar, bir yandan kendi ticari hizmetlerini geliştirme imkanına sahip olurken bir yandan da ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlarlar. İhracatçılar Birliği kayıt için belirtilen şartları yerine getirip üyelik belgesini alan firmalar, birliğe üye olarak aktif faaliyet gösterebilirler. Her biri yasal açıdan yerine getirilmesi zorunlu olan süreçte doğru ilerleme konusunda Ankara gümrük müşavirliği hizmeti yol gösterici olacaktır.

İhracatçılar Birliği Kayıt Nasıl Yapılır?

İhracatçılar Birliği kayıt işlemleri konusunda araştırma yapanlar, önce kendilerinden talep edilen evrakları hazırlamalıdır. Bu evraklar başta başvuru formu olmak üzere taahhütname, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ödeme dekontu ve ticaret odası faaliyet belgesidir. İhracatçılar Birliği üyelik için belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin içeriği için Ankara gümrük müşavirliği hizmetiyle aşama aşama ilerlemek, kayıt işlemleri için hızlı ve kolay bir çözümdür. Firmalardan birliğe kayıt için her yıl güncellenen fiyatlar üzerinden üyelik aidatı talep edilir. Bu aidatı ödeyen firmalar, ödeme dekontunu evrakların arasına koymalıdır. Aidat, birliğin veznesine ya da bankalara havale şeklinde yıllık olarak ödenir. İhracatçılar Birliği kayıt için firmalardan talep edilen evraklar doldurulup imzalandıktan sonra üyelik başlatılır.

İhracatçılar Birliği Üyelik Belgesi Nasıl Alınır?

İhracatçılar Birliği üyelik belgesi, firmaların birliğin üyesi olduklarını gösteren belgedir. Nasıl alınacağı konusunda Ankara gümrük müşavirliği hizmetleri dahilinde detaylı açıklama yapalım:

Bu belgeyi alabilmek için öncelikle birliğe üye olmak gerekir. İhracatçılar Birliği üyelik işlemleri yapılırken dikkat edilecek hususlara göre aşamalar doğru şekilde yerine getirilmelidir. Başvuru formu ve taahhütnamedeki imza sirkülerinin mutlaka uyuşması gerekmektedir. Aksi durumda İhracatçılar Birliği kayıt başvurusu kabul edilmemektedir. Başvuru, evrak hazırlama süreci ve onay aşamaları geçilip de üyelik kabul edildikten sonra, İhracatçılar Birliği üyelik belgesi alınabilir. Her ne kadar basit gibi görünse de başvuru formunun doldurulmasından gerekli kayıt şartlarının yerine getirilmesi kadar birçok detayı barındıran İhracatçılar Birliği Kayıt için Ankara gümrük danışmanlık hizmeti almak süreci kolaylaştıracaktır.