tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirBize Sorun

Gümrükte KDV Nasıl Hesaplanır

Özellikle uluslararası ticaret sektörü için yeni giriş yapmış olan firmaların en büyük problemlerinden bir tanesi de ‘’Gümrük vergisinin nasıl hesaplanır?’’ sorusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Gümrük vergileri hakkında hesaplama yapılırken verilen şartların göz önünde bulundurulması oldukça önem taşımaktadır. Bu oranlar için hesaplama yapılırken ihraç ya da ithal edilecek olan ürünlerin günümüzdeki piyasa bedelleri, taşıma bedelleri ve sigorta bedelleri gibi pek çok maliyetin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. AB ülkelerinden herhangi birinden direkt olarak Türkiye’ye gidecek ürünler için gümrüklerde %18, diğer ülkelerden herhangi birinden gelecek olan ürünler için ise %20 gümrük vergileri işlemi uygulanmaktadır. Kitaplar ya da diğer basılı yayın eşyası için de vergi uygulamaları bulunmamaktadır.

Bu vergi oranı, eşya bedelleri 1.500 Euro’dan daha az olan ve kişilerin kendileri ile beraber getirdiği ürünler için de geçerli olmaktadır. Hızlı kargo ya da posta yolu ile yapılan taşımacılıklar için de bu vergi oranı kullanılmaktadır. Ürün bedellerinin 1.500 Euro’yu geçmesi halinde ise günümüz yürürlüğünde bulunan ithalat vergisi için kullanılmakta olan oranlar geçerli olmaktadır. Ürün bedellerinin belirlenebilmesi için Gümrük idareleri tarafından satış fişleri, faturalar ya da ürün bedellerinin ödenmiş olduğunu gösteren diğer belgeler ile doğruluğu gösterilmektedir. Ürün bedellerinin kanıtlanabilmesi için herhangi bir belgenin ibraz edilememesi durumunda ise ürün Gümrük idaresi tarafından incelenir ve bunun sonucunda da idare tarafından ürün bedelleri belirlenerek işlemler uygulanmaktadır. Vergi uygulaması ise bu ürün bedelleri üzerinden işlem görmektedir.

Gümrük Vergi Muafiyeti Nedir? 

Gümrük vergi muafiyetleri, aktarmalı ulaşımı sağlayan yolculardan hariç olmak üzere, yolcu ile gelmiş olan ve serbest dolaşıma tabi tutulan ticari değerleri bulundurmayan nitelikteki aynı zamanda kişisel kullanımlar ve ailevi kullanımlara mahsus ya da hediye etmek üzere getirilmiş olan ürünlere uygulanan muafiyetleri oluşturtmaktadır. Muafiyetler, başka yerden ülkeye girmiş olan her bir yolcu için toplam gerçek değeri ise 430 Euro 39 Euro ücretlerini geçmemiş olan ürünler için uygulanmaktadır. Gümrük Vergisinden muaf tutulan ürünlerin dışında diğer ürünler için vergi bedeli ödenmesi gerekmektedir.