tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirBize Sorun

Gümrükleme Ücreti Ne Kadar

Gümrükleme ücreti ne kadar genel olarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 2022 senesinde uygulanması amaçlanan yetkilendirilen gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de güncellenmiştir. Gümrük vergileri, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat veya ithalat işlemlerinde eşyalara uygulanan vergilerin tümüdür. Eşyaların ülkeye girişi, ülkeden çıkışı aşamasında Gümrük idareleri tarafından uygulanması planlanan Gümrük hizmet bedeli 2022 vergi işlemleri, buradan çeşitli yollarla tahsil edilir.

Gümrükleme ücretleri genellikle gümrük müşavirleri tarafından yaptıkları işler kapsamında her sene yenilenir ve yayımlanır. Ücret tarifesinin altında bir ücret olmaması koşulu ile çeşitli kod ve adlar altında gümrük müşavirliği hizmet ücreti de alırlar. Gümrükleme işlerinde ücretler, ithalat işlemleri, transit, gümrük antrepo işlemleri, özellik arz eden işlemler gibi başlıklarla sınıflandırılmıştır.

Gümrük Vergileri Nasıl Hesaplanır?

Gümrük idareleri tarafından Türkiye’de çıkarılan gümrük vergisi, Türkiye’ye giren neredeyse tüm ürünlere uygulanıyor. Bu tarz vergiler çeşitli kriterler göz önüne alınarak eşya türüne göre farklı şekilde hesaplanır. Gümrük vergisi maliyet hesaplanması sırasında eşyaların günümüzdeki piyasa bedeli gümrük idareleri tarafından belirlenir ve vergi hesaplamasında kullanılır. Buna ek olarak eşyaların taşıma bedelleri, sigorta bedeli gibi durumlarda vergi hesaplamasında kullanılır.

Gümrük Vergileri Nedir?

Gümrükleme aşaması yabancı ülkeye gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerin gümrüklü sahalardan geçiş aşamasında devletle olan ilişki, işlemlerin yürütülmesi aşamasıdır. Gümrük vergileri hesaplamasında bu kriterler göz önünde bulundurulur. Bunun yanı sıra vergi hesaplamasında çeşitli ürünlere uygulanan farklı vergi oranları da göz önünde bulundurulur. Bu vergiler genel olarak bakıldığında eşyaların bedeline göre sınıflandırılmaktadır. Genel olarak eşya bedeli 1500 Euro’yu geçmeyen, kişisel kullanım veya kitap benzeri basılı yayınlarda da vergi uygulanır.

Gümrük Müşavirliği

Gümrük müşavirliği eşyaların gümrüklerce onaylanan işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin olarak tüm gümrük işlemlerini sonuçlandırır. Aynı zamanda kendilerine müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine de gümrük müşaviri denilmektedir. Gümrük müşaviri ücretleri ise verilen hizmetlere göre farklılaşmaktadır. Örnek olarak teminat mektup çözümleri, fatura düzenlemesi, gümrük beyannamesi tanzimi, ihracatçı birlikleri tasdiki gibi durumlara göre değişir.