tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirBize Sorun

Gümrük Müşavirliği Nasıl Çalışır

Gümrük müşavirliği nasıl çalışır baktığımız zaman mesleki faaliyetleri gerçek kişi ve tüzel kişilik oluşturarak sürdürmektedirler. Tüzel kişilik ortağı olarak gümrük müşavirleri, gerçek kişi olarak mesleki bir faaliyette bulunmamaktadırlar. Gümrük müşavirleri tarafından kurulan tüzel kişilikler, müşavir yardımcıları da ortak olabiliyor.

Gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları dışında olan bireyler, gümrük müşavirliği yapacak tüzel kişiler ile ortak olmamaktadırlar. Sonuç olarak gümrük müşaviri eşyaların gümrükçe onaylanan bir işlemi ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetleri dolaylı temsil yolu ile takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Gümrük Müşavirliği Çalışma Alanları

Gümrük firmaları, gümrük işlemleri bünyesinde yer alan gümrük müşavirleri aracılığı ile gerçekleşmektedir. Bünyesinde yer alan gümrük müşavirlerinin çalışma alanı kanunla belirlenmektedir. Bu alana ve bilgiye göre gümrük memurları da dilekçe verir, çalışma alanı dışında olan işleri takip etme yetkisine sahip olmaktadır. Ofislerde genel olarak çalıştığı gümrük bürolarının yakınında yer alır. Bunun nedeni de olayların yakından takip edilmesinin kolay olması olarak ilerler.

Gümrük müşavirleri çeşitli gümrük işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır. Gümrük müşavirleri imzaladığı beyannamelerle alakalı cezai hükümlerin uygulanması anlamında beyannamede yer alan bilgilerle beyannameye ekli olan belgelerin doğruluğuyla ve ilgili olan rejiminde gerektirmiş olduğu tüm yükümlülüklere uyulmasından sorumlu olacaktır.

Neden Gümrük Müşavirliği Firması ile Çalışılır?

Gene olarak ihracat ve ithalat işlemlerinde gümrük kanunları göz önüne alınarak gerekli belgelerin resmî kurumlara eksiksiz ve doğru sunulması şartı vardır. Gümrük müşavirliği ise bu maddelere göre gümrük idarelerinin gümrük mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak karar vermesini talep edenler kararın verilmesi adına gerekli tüm bilgi ve belgeleri de söz konusu idarelere ibraz etmek durumundadır.

Tüm bu işlemler sürecinde meydana gelen eksik belgeler, hatalı işlemler ve eksik olan bilgilerden meydana gelen cezai yaptırımlardan kaçınmak adına süreç, uzman gümrük müşavirleriyle doğru müşteri temsilcileri ile yürütülebilir. Sonuç olarak tüm gümrük işlemleri sürecinde bir gümrük müşaviri ile çalışmak avantaj sağlar. Çünkü tüm gümrük işlemlerini takip eden, sonuçlandırabilen ve kendilerine gümrük müşavirliği izin belgesi sunulan serbest meslek sahipleri olarak çalışılması öneriliyor.