tr-flag
en-flag
ru-flag
ar-flag
de-flag
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedirBize Sorun

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Nedir

Gümrük Müşavirliği çalışmaları; ihracat, ithalat gibi gümrükle alakalı tüm işlemleri kapsıyor. Gümrük müşavirliği yapan kişilerin sorumluluk bilincinin olması, tecrübeli aynı zamanda sorumluluk sahibi olmaları da çok önemlidir.

Gümrük müşavirliği, ihracat ve ithalat yapan işletmelerin prestij kazanmasında etkin rol oynuyor. Ayrıca işletmenizin zaman ve parasal açıdan da öne çıkmasını sağlayacak. Rakip firmalara karşı sizi güçlü gösterecek en önemli hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Capital Gümrük uzman personelleriyle işletmenizi sınır noktalarında başarılı şekilde temsil ediyor. Ankara gümrük müşavirliği kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerimizi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ilerletiyoruz.

İhracat ve İthalat İşlemleri İçin Gümrük Müşavirliği Hizmeti Neden Alınmalı?

Gümrük müşavirliği; ithalat ve ihracat çalışmalarını yürütür. İthalat ve ihracat faaliyetlerinde gümrüğe takılmamak için mutlaka gümrük müşavirlerinden yardım alınması gerekiyor. Hem ithalat hem de ihracat işlemlerinin Gümrük Kanunu’nda belirtilen kurallara uygun ilerlemesi için sizden istenilen belge, bilgi gibi unsurlar resmi makamlara doğru şekilde ulaştırılmalıdır. Belge ve bilgilerdeki en küçük hata dahi ihracatla ithalat işlemlerini sekteye uğratır.

Gümrük müşavirleri,  Gümrük İdareleri kapsamındaki mevzuata uygun şekilde hareket ederler. İşletmeyle resmi makamlar arasında bir köprü oluştururlar. Çünkü işlemlerdeki eksik belgeler, bilgiler ve yanlış işlemler ithalat-ihracat yapan işletmenin prestij kaybetmesine sebep olur. Bundan dolayı işletme büyük yaptırım ve cezalarla karşılaşır. İthalat ve ihracat yapan işletmeler için önem arz ettiği için mutlaka işinde profesyonel gümrük müşavirliği firmalarıyla çalışılmalıdır.

Gümrük Müşavirlerinin Temsili Görevleri

Gümrük müşavirleri, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan 5. madde doğrultusunda hareket ederler. Gümrük müşavirleri temsili olarak ithalat ve ihracat yapan firmanın;

  • Adına,
  • Hesabına,
  • Vermiş olduğu yetkilere göre hareket ederler.

İşletmeler ya da şahıslar gümrük mevzuatıyla alakalı işlemler için kendilerine temsilci seçerler. Bu temsilciler, gümrük müşaviri şeklinde isimlendirilir. Gümrük müşavirlerinin temsili görevleri; dolaylı ve doğrudan olmak üzere 2 tanedir. Dolaylı temsilde gümrük müşavirleri başkasının hesabı doğrultusunda kendi adına faaliyetleri yürütür. Gümrük müşavirleri doğrudan temsil işlemlerinde adından anlaşılacağı üzere işletmenin ya da şahısların hesap ve isimleriyle direkt çalışmalar yapar.