Telefon 0530 710 27 85 / 0505 224 01 81
E-Mail info@capitalgumruk.com
Çalışma Saatlerimiz P.tesi - C.tesi 09:00 - 18:00
0312 395 25 01

Ekonomi Bakanlığı’nın Çin mallarının ithalatına ilişkin yönetmeliği 21 Şubat 2017 Tarhli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Bakanlığı’nın Çin mallarının ithalatına ilişkin yönetmeliği 21 Şubat 2017 Tarhli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2003 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan “Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

 Söz konusu yönetmelik ülke yararının gerektirdiği durumlarda, bazı Çin menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması halinde ya da Çin veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi bir ülke tarafından, söz konusu malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması, bu tehdidi oluşturması halinde korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyordu. Ancak ilgili resmi Gazetenin yayımından itibaren piyasada genel bir algı olarak , şu anki siyasi bir rüzgarın etkisi ile bilinç altından yorumlarak sanki tüm Çin malı ürünlerde korunma önleminin kalktiği şeklinde yanlış bir yoruma kapılınmıştır. Oysaki Çin Halk Cumhuriyeti 2013 yılında Dünya Gümrük Örgütü üyesi olduktan sonra bu ilgili tebliğin bir hükmü kalmamıştır. Kaldı ki bu tebliğin kapsamı ürünlerde sadece temperlenmiş ön camlarla alakalıdır. Dolayısı ile tüm bu bilgiler ışığında çin Halk Cumhuriyeti menşeili ürülerde kota , anti damping , gözetim gibi uygulamalar devam etmektedir.

 21 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29986

 YÖNETMELİK

 Ekonomi Bakanlığından:

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA

KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 12/6/2003 tarihli ve 25136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.